សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីនិងចាស់។ គ្រាន់តែបន្ថែម Line @ និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃ !! ១៥០ បាត។

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីនិងចាស់។ គ្រាន់តែបន្ថែម Line @ និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃ !! ១៥០ បាត។

រយៈពេល៖

ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ០០ ៈ ០០ ៈ (GMT + ៨) តទៅ។
អនុវត្តតែចំពោះរូបិយប័ណ្ណបាតប៉ុណ្ណោះ។

វិធីទទួលបានសិទ្ធិ៖

 1. ទាក់ទងសេវាកម្មអតិថិជនតាមគ្រប់មធ្យោបាយ។
 2. ជូនដំណឹងដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិពិសេសការផ្សព្វផ្សាយតាមline @
 3. ត្រូវតែជាសមាជិកដែលមាន តែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ថែម LINE @
 4. ត្រូវដាក់លុយដើម្បីលេងក្នុងជុំទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ Line @ នឹងបន្ថែមភ្លាមៗជាមួយប្រាក់រង្វាន់ធម្មតា។

ព័ត៌មានលម្អិតសកម្មភាព៖

ផលិតផល។ ឥណទានប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ —–
រាល់ផលិតផល។ 150 THB

វិធីគណនាចំណូល:

 1. បន្ទាត់ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម @ មិនចាំបាច់ងាកទេ។
 2. ប្រសិនបើអ្នកមានលទ្ធភាពបញ្ចប់ប្រាក់រង្វាន់ធម្មតាដែលបានជ្រើសរើសជាមួយនឹងការបន្ថែមទឹកប្រាក់បន្ថែម @ line @ តាមរយៈអ្នកអាចដកប្រាក់ភ្លាមៗបាន។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ៖

 1. ការផ្សព្វផ្សាយនេះ។ សំរាប់សមាជិកថ្មីឬអតីតសមាជិកដែលមិនធ្លាប់បន្ថែម line តែប៉ុណ្ណោះ។
 2. ឯកសិទ្ធិតែមួយគត់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់មនុស្ស 1 នាក់ដែលមិនបានបន្ថែមបន្ទាត់ តែប៉ុណ្ណោះ។
 3. សិទ្ធិមានកំណត់សម្រាប់អតិថិជនដែលបានបន្ថែមបន្ទាត់ នឹងមិនអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់នេះទេ។
 4. មិនចាំបាច់ធ្វើវេនបន្ថែមសំរាប់ខ្សែរ [email protected] នេះទេគឺត្រូវរាប់បញ្ចូលតែប្រាក់រង្វាន់ធម្មតាដែលបានជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រាក់បន្ថែមបន្ថែមបន្ទាត់។
 5. ការផ្សព្វផ្សាយនេះអាចត្រូវបានប្រើជាមួយផលិតផលទាំងអស់។ ថាអតិថិជនជ្រើសរើសទទួលយករួមជាមួយបន្ទាត់ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម [email protected]
 6. សមាជិកនឹងអាចដកប្រាក់រង្វាន់ @ line @ នេះបានលុះត្រាតែប្រាក់រង្វាន់ធម្មតាបានកន្លងផុតទៅ។
 7. ប្រសិនបើសមាជិកមិនបានបំពេញនូវតម្រូវការវេនវេនក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានលុបចោលហើយប្រព័ន្ធនឹងទាញយកប្រាក់រង្វាន់ភ្លាមៗ។
 8. ប្រសិនបើការភ្នាល់ទាំងពីរត្រូវបានដាក់ឬស្មើនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ។ ដើម្បីគណនាចំណូលសរុប។
 9. នឹងគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់សម្រាប់តែលទ្ធផលលេងឈ្នះរឺចាញ់ប៉ុណ្ណោះ។
 10. ការផ្សព្វផ្សាយនេះមិនអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកប្រើប្រាស់គណនីច្រើនទេ។ ប្រសិនបើក្រុមរកឃើញថាអ្នកលេងប្រើគណនីច្រើនការគណនាប្រាក់រង្វាន់នេះនឹងត្រូវលុបចោលភ្លាមៗ។
 11. រក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការសំរេចចិត្តតែម្នាក់ឯងនិងគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ កែសម្រួល / ផ្លាស់ប្តូរ / បញ្ឈប់ / បោះបង់ / និង។ ឬធ្វើឱ្យការផ្សព្វផ្សាយមានសុពលភាព។
 12. សមាជិកដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះត្រូវតែយល់ព្រមនិងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើក៏ដូចជាវិធាននិងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់គេហទំព័រដោយ